"Je jisté, že je ještě důležitější , jak člověk přijímá svůj osud, než jaký jeho osud skutečně je". Svobodný pán Wilhelm Freiherr vom Humboldt, učenec a politik žijící na počátku 19. století.

Příčiny stresu

Slovník definuje slovo stres jako omezující nebo i poháněcí sílu, snahu nebo požadavek na fyzickou nebo duševní energii.

Jestliže přítomnost stresu může působit pozitivně, kdy se stres stává škodlivým? Faktory, které jakoukoliv situaci mění v nebezpečně stresující, jsou:

  • nedostatek předvídavosti
  • nedostatek sebeovládání
  • nedostatek příležitosti pro seberealizaci vedoucí k pocitu marnosti.

Vyskytují-li se tyto prvky, i neškodné situace se mění ve stres a vyvolávají reakci, jež je zcela neúměrná příčině. Z toho vyplývá skutečnost, že je to naše reakce, která způsobuje v našich životech stres, nikoliv situace sama.

Když vás jakýkoliv vnější vliv učiní velmi nešťastnými, bolest není kvůli věci samé, ale kvůli způsobu vašeho smýšlení o ní. Marcus Aurelius

Život je cesta, jejíž prožitek se může změnit v potlačování emocí a váhání, které postupně vytvářejí strach a nakonec stres.

Jaké druhy stresu známe?

Stres je prožíván v těle, emocích a v mysli. Moderní éra elektroniky přinesla lidem převážně sedavý způsob zaměstnání , přičemž většina lidí mnohem více zaměstnává svůj rozum a svůj nervový systém než své fyzické tělo. Díky stresu se můžete cítit nervozně nebo těžkopádně nebo můžete začít trpět bolestmi. Můžete jej prožívat formou emocionální vyčerpanosti, nekontrolovatelných negativních pocitů a častým kolísáním nálad. V důsledku stresu může navíc dojít k vypotřebování mentální energie, snížení soustředěnosti, destrukci jasného uvažování a tvořivosti.

Traumatické případy z minulosti mohly ovlivnit tvůj život. Nemůžeš však minulosti připisovat vinu za to, jaký jsi v přítomném okamžiku. Ariel a Shya Kaneovi

Obvyklé příznaky dlouhotrvajícího stresu jsou únava, bolest hlavy, bušení srdce, porucha zažívání, padání vlasů, nespavost a deprese. Dlouhodobý stres je spojován s některými vážnějšími potížemi a nemocemi. Mezi ně patří urputné bolesti zad, syndrom podrážděného střeva, Crohnova choroba, onemocnění slinivky a ledvin a dokonce srdeční infarkt.

Pravidelná masáž pomáhá lidem lépe pracovat. Nemocnost způsobená stresem by okamžitě skončila, kdyby každý přijímal masáž alespoň jednou týdně. Daily Mail